กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมการศึกษาทักษะชีวิต

กิจกรรมการศึกษาทักษะชีวิต

กิจกรรมการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง

การศึกษาพัฒนาสังคมและชุมชน

การศึกษาพัฒนาสังคมและชุมชน

เรื่องน่ารู้

เรื่องน่ารู้

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล

การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล

ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล

ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล

ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต

ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต

กศน.ตำบป่าซางจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนประจำตำบล …

กศน.ตำบป่าซางจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนประจำตำบล …

กศน.ตำบป่าซางจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนประจำตำบล หลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับชุมชน(หลักสูตรที่ 1) วันที่ 30- 31 กรกฎาคม 255 ณ ห้องประชุม อบต.ป่าซาง ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ตำบลป่าซางจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ วิชาช่างปูนเบื้องต้น หลักสูตร 40 ชั่วโมง

ตำบลป่าซางจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ วิชาช่างปูนเบื้องต้น หลักสูตร 40 ชั่วโมง

กศน.ตำบลป่าซางจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ วิชาช่างปูนเบื้องต้น หลักสูตร 40 ชั่วโมง read more

กศน.ตำบลป่าซางจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรระยะสั้น ธุรกิจขนมไทย

กศน.ตำบลป่าซางจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรระยะสั้น ธุรกิจขนมไทย

กศน.ตำบลป่าซางจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรระยะสั้น ธุรกิจขนมไทย ๕๐ ชั่วโมง ระหว่างวันที่ ๑๑-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ กศน.ตำบลป่าซาง read more

กศน.ตำบลป่าซางจัดกิจกรรมสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ

กศน.ตำบลป่าซางจัดกิจกรรมสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ

กศน.ตำบลป่าซางจัดกิจกรรมสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษให้นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2559 ณ กศน.ตำบลป่าซาง

กิจกรรมกลุ่มสนใจการสานกระเป๋าทรง เอ ระหว่างวันที่. 22-23. กพ. 60

กิจกรรมกลุ่มสนใจการสานกระเป๋าทรง เอ ระหว่างวันที่. 22-23. กพ. 60

กศน.ตำบลป่าซางจัดกิจกรรมกลุ่มสนใจการสานกระเป๋าทรง เอ ระหว่างวันที่. 22-23. กพ. 60

กศน.ตำบลป่าซางจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องกลุ่มสนใจการสานกล่องเอนกประสงค์จากเส้นพลาสติกระหว่างวันที่ …

กศน.ตำบลป่าซางจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องกลุ่มสนใจการสานกล่องเอนกประสงค์จากเส้นพลาสติกระหว่างวันที่ …

กศน.ตำบลป่าซางจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องกลุ่มสนใจการสานกล่องเอนกประสงค์จากเส้นพลาสติกระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2560

กศน.ตำบลป่าซางจัดหลักสูตรระยะสั้นการทำแหนมสมุนไพร

กศน.ตำบลป่าซางจัดหลักสูตรระยะสั้นการทำแหนมสมุนไพร

กศน.ตำบลป่าซางจัดหลักสูรระยะสั้นการทำแหนมสมุนไพร 40 ชั่วโมง ณ กศน.ตำบลป่าซาง ระหว่างวันที่ 8-15 มิถุนายน 2555 มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 24 คน read more

กศน.ตำบลป่าซางจัดโครงการอาชีพกลุ่มสนใจ

กศน.ตำบลป่าซางจัดโครงการอาชีพกลุ่มสนใจ

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธื 2559 กศน.ตำบลป่าซางจัดโครงการอาชีพกลุ่มสนใจ การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก มีผู้สนใจเรียนจำนวนมาก
IMG_20160217_122031 IMG_20160217_160344 IMG_20160217_160346 IMG_20160217_160355 IMG_20160217_160400

กศน.ตำบลป่าซางรับสมัครนักศึกษาหลักสูตระยะสั้น กลุ่มสนใจ หลักสูตร 3 ชั่วโมง

กศน.ตำบลป่าซางรับสมัครนักศึกษาหลักสูตระยะสั้น กลุ่มสนใจ หลักสูตร 3 ชั่วโมง

manual-2
กศน.ตำบลป่าซางรับสมัครนักศึกษาหลักสูตระยะสั้น กลุ่มสนใจ หลักสูตร 3 ชั่วโมง ประกอบด้วย
1. การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก
2. การทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์
3. การนวดไทยเบื้องต้น
4. การทำพวงมาลัยจากดอกไม้พลาสติก
เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายสนใจติดต่อ กศน.ตำบลป่าซาง รับสมัคร จำนวนจำกัด

กศน.ตำบลป่าซางรับสมัครนักศึกษาหลักสูตระยะสั้น …

กศน.ตำบลป่าซางรับสมัครนักศึกษาหลักสูตระยะสั้น …

กศน.ตำบลป่าซางรับสมัครนักศึกษาหลักสูตระยะสั้น กลุ่มสนใจ หลักสูตร 3 ชั่วโมง ประกอบด้วย 1. การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก 2. การทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์ 3. การนวดไทยเบื้องต้น 4. การทำพวงมาลัยจากดอกไม้พลาสติก เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายสนใจติดต่อ กศน.ตำบลป่าซาง รับสมัคร จำนวนจำกัด

กศน.ตำบลป่าซางร่วมกับภาคเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปีญหายาเสพติด …

กศน.ตำบลป่าซางร่วมกับภาคเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปีญหายาเสพติด …

กศน.ตำบลป่าซางร่วมกับภาคเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปีญหายาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ ประธานในพิธีโดย นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ นายอำเภอดอกคำใต้

กศน.ตำบลป่าซางร่วมกิจกรรมวันเด็กปี ๒๕๕๖

กศน.ตำบลป่าซางร่วมกิจกรรมวันเด็กปี ๒๕๕๖

กศน.ตำบลป่าซางร่วมกิจกรรมวันเด็กปี ๒๕๕๖ ณ.สนามหน้าเทศบาลดอกคำใต้ read more

กศน ตำบลป่าซางร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูกศน

กศน ตำบลป่าซางร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูกศน

กศน ตำบลป่าซางร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูกศน โรงแรมเกทเวย์ จังหวัดพะเยา read more

กศน.ตำบลป่าซางเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง …

กศน.ตำบลป่าซางเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง …

กศน.ตำบลป่าซางเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองในส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 29 ส.ค.59 ณ หอประชุมพญางำเมือง. อำเภอเมือง. จังหวัดพะเยา

กศน.ตำบลป่าซาง จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ วิชาการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารเบื้องต้น

กศน.ตำบลป่าซาง จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ วิชาการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารเบื้องต้น

กศน.ตำบลป่าซาง จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ วิชาการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารเบื้องต้น read more

วิชาการสานกระเป๋าทรงเอจากเส้นพลาสติกหลักสูตร 6 ชั่วโมง

วิชาการสานกระเป๋าทรงเอจากเส้นพลาสติกหลักสูตร 6 ชั่วโมง

กศน. ตำบลป่าซาง จัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการสานกระเป๋าทรงเอจากเส้นพลาสติกหลักสูตร 6 ชั่วโมง ให้กับประชาชนตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ในระหว่าง วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่22 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีให

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีให

กศน.ตำบลป่าซางดำเนินการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลภายในโครงการประกอบด้วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางปฏิบัติของเกษตรทฤษฎีใหม่และมีการทำน้ำหมักชีวภาพ

การเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองในส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ 2559

การเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองในส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ 2559

กศน.ตำบลป่าซางเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองในส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 29 ส.ค.59 ณ หอประชุมพญางำเมือง. อำเภอเมือง. จังหวัดพะเยา

การศึกษาต่อเนื่องรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพการสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก. 40 ชั่วโมง

การศึกษาต่อเนื่องรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพการสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก. 40 ชั่วโมง

กศน.ตำบลป่าซางจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพการสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก. 40 ชั่วโมง จำนวน 2 กลุ่ม ระหว่างวันที่ 25 มิย 59 – 3 กค 59 ณ กศน.ตำบลป่าซางและอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการส่งเสริมธรรมะกับชีวิตประจำวัน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการส่งเสริมธรรมะกับชีวิตประจำวัน

กศน.ตำบลป่าซางจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการส่งเสริมธรรมะกับชีวิตประจำวัน ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ กศน.ตำบลป่าซาง read more

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยระดับหมู่บ้าน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยระดับหมู่บ้าน

กศน.ตำบลป่าซางจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยระดับหมู่บ้าน ในวันที่ วันที่  8  สิงหาคม 2555 ณ กศน.ตำบลป่าซาง read more

กิจกรรมโครงการค่ายการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมโครงการค่ายการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นักศึกษา กศน.ตำบลป่าซางรวมกิจกรรมโครงการค่ายการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ ๖-๗ มกราคม ๒๕๕๕
ณ.ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯ ภาคเหนือ read more

กิจกรรม วิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นวิชาการผลิตและแปรรูปกระดาษสาจำนวน 40  ชั่วโมง

กิจกรรม วิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นวิชาการผลิตและแปรรูปกระดาษสาจำนวน 40 ชั่วโมง

กศน.  ตำบลป่าซาง จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรระยะสั้นวิชาการผลิตและแปรรูปกระดาษสา จำนวน 40  ชั่วโมง  ในวันที่  5 – 13 กรกฎาคม 2555  ณ. กศน. ตำบลป่าซาง หมู่ที่ 3  ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา read more

นอกจากม่อนทานตะวันแล้วตำบลป่าซางยังมีไร่เคียงตะวันที่มีทานตะวันหลากหลายพันธ์ให้ดูมีมุมถ่ายภาพสวยๆและมีสตรอเบอร์รี่อินทรีย์ไว้ให้ชิมและซื้อเป็นของฝาก …

นอกจากม่อนทานตะวันแล้วตำบลป่าซางยังมีไร่เคียงตะวันที่มีทานตะวันหลากหลายพันธ์ให้ดูมีมุมถ่ายภาพสวยๆและมีสตรอเบอร์รี่อินทรีย์ไว้ให้ชิมและซื้อเป็นของฝาก …

นอกจากม่อนทานตะวันแล้วตำบลป่าซางยังมีไร่เคียงตะวันที่มีทานตะวันหลากหลายพันธ์ให้ดูมีมุมถ่ายภาพสวยๆและมีสตรอเบอร์รี่อินทรีย์ไว้ให้ชิมและซื้อเป็นของฝาก การเดินทางหากมาจากทางอำเภอดอกคำใต้จะอยู่ทางซ้ายมือถึงก่อนม่อนทานตะวันประมาณ 300 เมตร

กศน.ตำบลป่าซาง …

กศน.ตำบลป่าซาง จัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจวิชาการทำขนมไทย หลักสูตร 10 ชั่วโมง ให้กับประชาชนตำบลป่าซาง อำเภออกคำใต้ จังหวัดพะเยา ณ กศน.ตำบล ป่าซาง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ในระหว่างวันที่ 28-31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เรียนวันละ 3 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 09.00 น - 12.00 รวมจำนวนวันที่เปิดสอน 4 วัน มีผู้เรียนจำนวน 6 คน ชาย - คน หญิง 6 คน โดยมี นางพยอม นันตา เป็นวิทยากรให้ความรู้

Read more

โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน …

โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 กศน.ตำบลป่าซางดำเนินการกิจกรรมโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชน ตำบลป่าซาง มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องปัญหาขยะ ประเภทของขยะผลกระทบของขยะการบริหารจัดการขยะที่ถูกต้องเหมาะสมกับชุมชน และเพื่อให้ประชาชน ตำบลป่าซาง มีการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มของขยะและวัสดุเหลือใช้ โดยมีประชาชนตำบลป่าซางเข้าร่วมจำนวน 21 คน ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

Read more

นายมงคล แก้วเทพ …

นายมงคล แก้วเทพ หัวหน้า กศน.ตำบลป่าซางร่วมประชุมโครงการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล อำเภอ จังหวัดครั้งที่ 3 วันที่ 28-29 เมษายน 2561 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Read more

โครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้สูงอายุ

โครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้สูงอายุ
read more

Read more

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน กศน.ตำบลป่าซาง จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน ขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในสิทธิ หน้าที่ของตนเองและภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ หน้าที่ของตนเอง read more

Read more

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง …

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กศน.ตำบลป่าซางจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อกระตุ้น ปลูกฝังและให้ความรู้ กับประชาชน ให้สามารถน้อมนำแนวพระราชดำรัส “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ไปใช้ในการดำเนินชีวิตให้เป็นปกติสุข ไม่ตกเป็นทาสของ ความฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย มุ่งหวังให้ประชาชนมีความสามารถในการวิเคราะห์ตนเอง แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง และสามารถพึ่งตนเองได้ในที่สุด read more

Read more

การทำกระเป๋าสตางส์ผ้าด้นมือ …

การทำกระเป๋าสตางส์ผ้าด้นมือ

กศน.ตำบลป่าซางดำเนินกิจกรรมการจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการทำกระเป๋าสตางส์ผ้าด้นมือ หลักสูตร 10 ชั่วโมง read more

Read more

ขนมไทย …

ขนมไทย กศน.ตำบลป่าซางดำเนินกิจกรรมโครงการการจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการทำขนมไทย หลักสูตร 10 ชั่วโมง ให้กับประชาชน ตำบลป่าซาง อำเภออกคำใต้ จังหวัดพะเยา ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ในระหว่างวันที่ 15-18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. เรียนวันละ 3 ชั่วโมง มีผู้เรียน จำนวน 6 คน ชาย - คน หญิง 6 คน ดังรายชื่อที่แนบโดยมี นางพยอม นันตา เป็นวิทยากรให้ความรู้

Read more

การทำพวงกุญแจผ้า …

การทำพวงกุญแจผ้า กศน.ตำบลป่าซางดำเนินกิจกรรมการจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจวิชาการทำพวงกุญแจผ้า หลักสูตร 10 ชั่วโมง ให้กับประชาชน ตำบลป่าซาง อำเภออกคำใต้ จังหวัดพะเยา ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ในระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม พ.ศ. 2561 – 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. เรียนวันละ 3 ชั่วโมง มีผู้เรียน จำนวน 6 คน ชาย - คน หญิง 6 คน ดังรายชื่อที่แนบโดยมี นางถนอมศรี คามะดา เป็นวิทยากรให้ความรู้

Read more

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย …

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย กศน.ตำบลป่าซางจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย หลักสูตร 40 ชั่วโมง ให้กับประชาชน ตำบลป่าซาง อำเภออกคำใต้ จังหวัดพะเยา ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ในระหว่างวันที่ 2-10 มีนาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. เรียนวันละ 5 ชั่วโมง มีผู้เรียน จำนวน 17 คน ชาย - คน หญิง 17 คน ดังรายชื่อที่แนบโดยมี นางพยอม นันตา เป็นวิทยากรให้ความรู้

Read more