กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมการศึกษาทักษะชีวิต

กิจกรรมการศึกษาทักษะชีวิต

กิจกรรมการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง

การศึกษาพัฒนาสังคมและชุมชน

การศึกษาพัฒนาสังคมและชุมชน

เรื่องน่ารู้

เรื่องน่ารู้

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล

การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล

ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล

ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล

ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต

ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต

กศน.ตำบป่าซางจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนประจำตำบล …

กศน.ตำบป่าซางจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนประจำตำบล …

กศน.ตำบป่าซางจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนประจำตำบล หลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับชุมชน(หลักสูตรที่ 1) วันที่ 30- 31 กรกฎาคม 255 ณ ห้องประชุม อบต.ป่าซาง ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ตำบลป่าซางจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ วิชาช่างปูนเบื้องต้น หลักสูตร 40 ชั่วโมง

ตำบลป่าซางจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ วิชาช่างปูนเบื้องต้น หลักสูตร 40 ชั่วโมง

กศน.ตำบลป่าซางจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ วิชาช่างปูนเบื้องต้น หลักสูตร 40 ชั่วโมง read more

กศน.ตำบลป่าซางจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรระยะสั้น ธุรกิจขนมไทย

กศน.ตำบลป่าซางจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรระยะสั้น ธุรกิจขนมไทย

กศน.ตำบลป่าซางจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรระยะสั้น ธุรกิจขนมไทย ๕๐ ชั่วโมง ระหว่างวันที่ ๑๑-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ กศน.ตำบลป่าซาง read more

กศน.ตำบลป่าซางจัดกิจกรรมสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ

กศน.ตำบลป่าซางจัดกิจกรรมสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ

กศน.ตำบลป่าซางจัดกิจกรรมสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษให้นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2559 ณ กศน.ตำบลป่าซาง

กิจกรรมกลุ่มสนใจการสานกระเป๋าทรง เอ ระหว่างวันที่. 22-23. กพ. 60

กิจกรรมกลุ่มสนใจการสานกระเป๋าทรง เอ ระหว่างวันที่. 22-23. กพ. 60

กศน.ตำบลป่าซางจัดกิจกรรมกลุ่มสนใจการสานกระเป๋าทรง เอ ระหว่างวันที่. 22-23. กพ. 60

กศน.ตำบลป่าซางจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องกลุ่มสนใจการสานกล่องเอนกประสงค์จากเส้นพลาสติกระหว่างวันที่ …

กศน.ตำบลป่าซางจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องกลุ่มสนใจการสานกล่องเอนกประสงค์จากเส้นพลาสติกระหว่างวันที่ …

กศน.ตำบลป่าซางจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องกลุ่มสนใจการสานกล่องเอนกประสงค์จากเส้นพลาสติกระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2560

กศน.ตำบลป่าซางจัดหลักสูตรระยะสั้นการทำแหนมสมุนไพร

กศน.ตำบลป่าซางจัดหลักสูตรระยะสั้นการทำแหนมสมุนไพร

กศน.ตำบลป่าซางจัดหลักสูรระยะสั้นการทำแหนมสมุนไพร 40 ชั่วโมง ณ กศน.ตำบลป่าซาง ระหว่างวันที่ 8-15 มิถุนายน 2555 มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 24 คน read more

กศน.ตำบลป่าซางจัดโครงการอาชีพกลุ่มสนใจ

กศน.ตำบลป่าซางจัดโครงการอาชีพกลุ่มสนใจ

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธื 2559 กศน.ตำบลป่าซางจัดโครงการอาชีพกลุ่มสนใจ การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก มีผู้สนใจเรียนจำนวนมาก
IMG_20160217_122031 IMG_20160217_160344 IMG_20160217_160346 IMG_20160217_160355 IMG_20160217_160400

กศน.ตำบลป่าซางรับสมัครนักศึกษาหลักสูตระยะสั้น กลุ่มสนใจ หลักสูตร 3 ชั่วโมง

กศน.ตำบลป่าซางรับสมัครนักศึกษาหลักสูตระยะสั้น กลุ่มสนใจ หลักสูตร 3 ชั่วโมง

manual-2
กศน.ตำบลป่าซางรับสมัครนักศึกษาหลักสูตระยะสั้น กลุ่มสนใจ หลักสูตร 3 ชั่วโมง ประกอบด้วย
1. การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก
2. การทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์
3. การนวดไทยเบื้องต้น
4. การทำพวงมาลัยจากดอกไม้พลาสติก
เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายสนใจติดต่อ กศน.ตำบลป่าซาง รับสมัคร จำนวนจำกัด

กศน.ตำบลป่าซางรับสมัครนักศึกษาหลักสูตระยะสั้น …

กศน.ตำบลป่าซางรับสมัครนักศึกษาหลักสูตระยะสั้น …

กศน.ตำบลป่าซางรับสมัครนักศึกษาหลักสูตระยะสั้น กลุ่มสนใจ หลักสูตร 3 ชั่วโมง ประกอบด้วย 1. การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก 2. การทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์ 3. การนวดไทยเบื้องต้น 4. การทำพวงมาลัยจากดอกไม้พลาสติก เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายสนใจติดต่อ กศน.ตำบลป่าซาง รับสมัคร จำนวนจำกัด

กศน.ตำบลป่าซางร่วมกับภาคเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปีญหายาเสพติด …

กศน.ตำบลป่าซางร่วมกับภาคเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปีญหายาเสพติด …

กศน.ตำบลป่าซางร่วมกับภาคเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปีญหายาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ ประธานในพิธีโดย นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ นายอำเภอดอกคำใต้

กศน.ตำบลป่าซางร่วมกิจกรรมวันเด็กปี ๒๕๕๖

กศน.ตำบลป่าซางร่วมกิจกรรมวันเด็กปี ๒๕๕๖

กศน.ตำบลป่าซางร่วมกิจกรรมวันเด็กปี ๒๕๕๖ ณ.สนามหน้าเทศบาลดอกคำใต้ read more

กศน ตำบลป่าซางร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูกศน

กศน ตำบลป่าซางร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูกศน

กศน ตำบลป่าซางร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูกศน โรงแรมเกทเวย์ จังหวัดพะเยา read more

กศน.ตำบลป่าซางเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง …

กศน.ตำบลป่าซางเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง …

กศน.ตำบลป่าซางเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองในส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 29 ส.ค.59 ณ หอประชุมพญางำเมือง. อำเภอเมือง. จังหวัดพะเยา

กศน.ตำบลป่าซาง จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ วิชาการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารเบื้องต้น

กศน.ตำบลป่าซาง จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ วิชาการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารเบื้องต้น

กศน.ตำบลป่าซาง จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ วิชาการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารเบื้องต้น read more

วิชาการสานกระเป๋าทรงเอจากเส้นพลาสติกหลักสูตร 6 ชั่วโมง

วิชาการสานกระเป๋าทรงเอจากเส้นพลาสติกหลักสูตร 6 ชั่วโมง

กศน. ตำบลป่าซาง จัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการสานกระเป๋าทรงเอจากเส้นพลาสติกหลักสูตร 6 ชั่วโมง ให้กับประชาชนตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ในระหว่าง วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่22 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีให

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีให

กศน.ตำบลป่าซางดำเนินการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลภายในโครงการประกอบด้วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางปฏิบัติของเกษตรทฤษฎีใหม่และมีการทำน้ำหมักชีวภาพ

การเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองในส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ 2559

การเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองในส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ 2559

กศน.ตำบลป่าซางเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองในส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 29 ส.ค.59 ณ หอประชุมพญางำเมือง. อำเภอเมือง. จังหวัดพะเยา

การศึกษาต่อเนื่องรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพการสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก. 40 ชั่วโมง

การศึกษาต่อเนื่องรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพการสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก. 40 ชั่วโมง

กศน.ตำบลป่าซางจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพการสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก. 40 ชั่วโมง จำนวน 2 กลุ่ม ระหว่างวันที่ 25 มิย 59 – 3 กค 59 ณ กศน.ตำบลป่าซางและอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการส่งเสริมธรรมะกับชีวิตประจำวัน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการส่งเสริมธรรมะกับชีวิตประจำวัน

กศน.ตำบลป่าซางจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการส่งเสริมธรรมะกับชีวิตประจำวัน ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ กศน.ตำบลป่าซาง read more

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยระดับหมู่บ้าน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยระดับหมู่บ้าน

กศน.ตำบลป่าซางจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยระดับหมู่บ้าน ในวันที่ วันที่  8  สิงหาคม 2555 ณ กศน.ตำบลป่าซาง read more

กิจกรรมโครงการค่ายการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมโครงการค่ายการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นักศึกษา กศน.ตำบลป่าซางรวมกิจกรรมโครงการค่ายการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ ๖-๗ มกราคม ๒๕๕๕
ณ.ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯ ภาคเหนือ read more

กิจกรรม วิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นวิชาการผลิตและแปรรูปกระดาษสาจำนวน 40  ชั่วโมง

กิจกรรม วิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นวิชาการผลิตและแปรรูปกระดาษสาจำนวน 40 ชั่วโมง

กศน.  ตำบลป่าซาง จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรระยะสั้นวิชาการผลิตและแปรรูปกระดาษสา จำนวน 40  ชั่วโมง  ในวันที่  5 – 13 กรกฎาคม 2555  ณ. กศน. ตำบลป่าซาง หมู่ที่ 3  ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา read more

นอกจากม่อนทานตะวันแล้วตำบลป่าซางยังมีไร่เคียงตะวันที่มีทานตะวันหลากหลายพันธ์ให้ดูมีมุมถ่ายภาพสวยๆและมีสตรอเบอร์รี่อินทรีย์ไว้ให้ชิมและซื้อเป็นของฝาก …

นอกจากม่อนทานตะวันแล้วตำบลป่าซางยังมีไร่เคียงตะวันที่มีทานตะวันหลากหลายพันธ์ให้ดูมีมุมถ่ายภาพสวยๆและมีสตรอเบอร์รี่อินทรีย์ไว้ให้ชิมและซื้อเป็นของฝาก …

นอกจากม่อนทานตะวันแล้วตำบลป่าซางยังมีไร่เคียงตะวันที่มีทานตะวันหลากหลายพันธ์ให้ดูมีมุมถ่ายภาพสวยๆและมีสตรอเบอร์รี่อินทรีย์ไว้ให้ชิมและซื้อเป็นของฝาก การเดินทางหากมาจากทางอำเภอดอกคำใต้จะอยู่ทางซ้ายมือถึงก่อนม่อนทานตะวันประมาณ 300 เมตร

นายมงคล …

นายมงคล แก้วเทพร่วมประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดพะเยา

Read more

นายมงคล แก้วเทพ …

นายมงคล แก้วเทพ หัวหน้า กศน.ตำบลป่าซางสำรวจประชากรระบบกำกับและติดตามประชากรนอกระบบการศึกษา จำนวน 10 หมู่บ้าน ของตำบลป่าซาง ซึ่งมีผู้มีรายชื่อในการสำรวจ 96 คน ระหว่างวันที่ 15-30 ตุลาคม 2561

Read more

กศน.ตำบลป่่าซางดำเนินกิจกรรมการศึกษาพัฒนาสังคมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นตำบลป่าซางสร้างสายใยชุมชน …

กศน.ตำบลป่่าซางดำเนินกิจกรรมการศึกษาพัฒนาสังคมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นตำบลป่าซางสร้างสายใยชุมชน วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 6 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

Read more

กศน.ตำบลป่าซางดำเนินกิจกรรมการศึชกษาทักษะชีวิตโครงการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ …

กศน.ตำบลป่าซางดำเนินกิจกรรมการศึชกษาทักษะชีวิตโครงการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลป่าซาง หมู่ที่ 8 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

Read more

กศน.ตำบลป่าซางดำเนินการศึกษาต่อเนื่อง …

กศน.ตำบลป่าซางดำเนินการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจวิชา การทำขนมไทย จำนวน 10 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 28-31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 15.00 น.สถานที่จัด ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 9 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

Read more

โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร

วันที่ 10 สค 2561 กศน.ตำบลป่าซางดำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร ณ กศน ตำบลป่าซาง วิทยากรโดยจราจรสถานีตำรวจภูธรดอกคำใต้

Read more

กศน.ตำบลป่าซางจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องกลุ่มสนใจการทำขนมไทยระหว่างวันที่ …

กศน.ตำบลป่าซางจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องกลุ่มสนใจการทำขนมไทยระหว่างวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 6 มีประชาชนเข้าร่วม 6 คน

Read more

กศน.ตำบลป่าซางจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องชั้นเรียนวิชาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยระหว่างวันที่ …

กศน.ตำบลป่าซางจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องชั้นเรียนวิชาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยระหว่างวันที่ 20-28 กรกฎาคม 2561 ณ กศน.ตำบลป่าซาง มีประชาชนเข้าร่วม 15 คน

Read more

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 …

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 กศน.ตำบลป่าซางจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 4 มีประชาชนเข้าร่วม 21 คน

Read more