• กศน.ตำบลป่าซาง
    กศน.ตำบลป่าซาง
  • กศน.ตำบลป่าซาง
    กศน.ตำบลป่าซาง
  • กศน.ตำบลป่าซาง
    กศน.ตำบลป่าซาง
กศน.ตำบป่าซางจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนประจำตำบล …

กศน.ตำบป่าซางจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนประจำตำบล …

กศน.ตำบป่าซางจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนประจำตำบล หลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับชุมชน(หลักสูตรที่ 1) วันที่ 30- 31 กรกฎาคม 255 ณ ห้องประชุม อบต.ป่าซาง ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ตำบลป่าซางจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ วิชาช่างปูนเบื้องต้น หลักสูตร 40 ชั่วโมง

ตำบลป่าซางจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ วิชาช่างปูนเบื้องต้น หลักสูตร 40 ชั่วโมง

กศน.ตำบลป่าซางจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ วิชาช่างปูนเบื้องต้น หลักสูตร 40 ชั่วโมง ให้กับประชาชนตำบลป่าซาง อำเภออกคำใต้ จังหวัดพะเยา ณ กศน.ตำบลป่าซาง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ในระหว่างวันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เรียน วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เว้น วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. เรียนวันละ 5 ชั่วโมง มีผู้เรียนจำนวน 11 คน ชาย 11 คน หญิง – คน ดังรายชื่อที่แนบ โดยมี นายบุญเกิด สมศรี เป็นวิทยากร ให้ความรู้

กิจกรรมกลุ่มสนใจการสานกระเป๋าทรง เอ ระหว่างวันที่. 22-23. กพ. 60

กิจกรรมกลุ่มสนใจการสานกระเป๋าทรง เอ ระหว่างวันที่. 22-23. กพ. 60

กศน.ตำบลป่าซางจัดกิจกรรมกลุ่มสนใจการสานกระเป๋าทรง เอ ระหว่างวันที่. 22-23. กพ. 60

กศน.ตำบลป่าซางจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องกลุ่มสนใจการสานกล่องเอนกประสงค์จากเส้นพลาสติกระหว่างวันที่ …

กศน.ตำบลป่าซางจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องกลุ่มสนใจการสานกล่องเอนกประสงค์จากเส้นพลาสติกระหว่างวันที่ …

กศน.ตำบลป่าซางจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องกลุ่มสนใจการสานกล่องเอนกประสงค์จากเส้นพลาสติกระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2560

กศน.ตำบลป่าซางรับสมัครนักศึกษาหลักสูตระยะสั้น …

กศน.ตำบลป่าซางรับสมัครนักศึกษาหลักสูตระยะสั้น …

กศน.ตำบลป่าซางรับสมัครนักศึกษาหลักสูตระยะสั้น กลุ่มสนใจ หลักสูตร 3 ชั่วโมง ประกอบด้วย
1. การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก
2. การทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์
3. การนวดไทยเบื้องต้น
4. การทำพวงมาลัยจากดอกไม้พลาสติก
เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายสนใจติดต่อ กศน.ตำบลป่าซาง รับสมัคร จำนวนจำกัด

กศน.ตำบลป่าซางร่วมกับภาคเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปีญหายาเสพติด …

กศน.ตำบลป่าซางร่วมกับภาคเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปีญหายาเสพติด …

กศน.ตำบลป่าซางร่วมกับภาคเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปีญหายาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ ประธานในพิธีโดย นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ นายอำเภอดอกคำใต้

กศน.ตำบลป่าซางเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง …

กศน.ตำบลป่าซางเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง …

กศน.ตำบลป่าซางเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองในส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 29 ส.ค.59 ณ หอประชุมพญางำเมือง. อำเภอเมือง. จังหวัดพะเยา

กศน.ตำบลป่าซาง จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ วิชาการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารเบื้องต้น

กศน.ตำบลป่าซาง จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ วิชาการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารเบื้องต้น

กศน.ตำบลป่าซาง จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ วิชาการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารเบื้องต้น หลักสูตร 40 ชั่วโมง ให้กับประชาชนตำบลป่าซาง อำเภออกคำใต้ จังหวัดพะเยา ณ กศน.ตำบลป่าซาง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ในระหว่างวันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560

วิชาการสานกระเป๋าทรงเอจากเส้นพลาสติกหลักสูตร 6 ชั่วโมง

วิชาการสานกระเป๋าทรงเอจากเส้นพลาสติกหลักสูตร 6 ชั่วโมง

กศน. ตำบลป่าซาง จัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการสานกระเป๋าทรงเอจากเส้นพลาสติกหลักสูตร 6 ชั่วโมง ให้กับประชาชนตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ในระหว่าง วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่22 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีให

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีให

กศน.ตำบลป่าซางดำเนินการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลภายในโครงการประกอบด้วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางปฏิบัติของเกษตรทฤษฎีใหม่และมีการทำน้ำหมักชีวภาพ

การเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองในส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ 2559

การเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองในส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ 2559

กศน.ตำบลป่าซางเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองในส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 29 ส.ค.59 ณ หอประชุมพญางำเมือง. อำเภอเมือง. จังหวัดพะเยา

นอกจากม่อนทานตะวันแล้วตำบลป่าซางยังมีไร่เคียงตะวันที่มีทานตะวันหลากหลายพันธ์ให้ดูมีมุมถ่ายภาพสวยๆและมีสตรอเบอร์รี่อินทรีย์ไว้ให้ชิมและซื้อเป็นของฝาก …

นอกจากม่อนทานตะวันแล้วตำบลป่าซางยังมีไร่เคียงตะวันที่มีทานตะวันหลากหลายพันธ์ให้ดูมีมุมถ่ายภาพสวยๆและมีสตรอเบอร์รี่อินทรีย์ไว้ให้ชิมและซื้อเป็นของฝาก …

นอกจากม่อนทานตะวันแล้วตำบลป่าซางยังมีไร่เคียงตะวันที่มีทานตะวันหลากหลายพันธ์ให้ดูมีมุมถ่ายภาพสวยๆและมีสตรอเบอร์รี่อินทรีย์ไว้ให้ชิมและซื้อเป็นของฝาก การเดินทางหากมาจากทางอำเภอดอกคำใต้จะอยู่ทางซ้ายมือถึงก่อนม่อนทานตะวันประมาณ 300 เมตร

โครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้สูงอายุ …

โครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้สูงอายุ
กศน.ตำบลป่าซาง ในฐานะเป็นหน่วยจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลชุมชน จึงจัดกิจกรรมตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ของรัฐบาล ให้สู่เป้าหมายการเป็น ไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ให้กับผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปในตำบลป่าซาง
เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่ ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปในตำบลป่าซาง
เพื่อให้ความรู้ทางด้านการใช้สมาร์ทโฟน ในยุคดิจิทัลแก่ประชาชนเพื่อรู้เท่าทันเทคโนโลยี ไปพร้อมๆ กับการใช้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปในตำบลป่าซาง จำนวน 25 คน
เชิงคุณภาพ
ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ทางด้านการใช้สมาร์ทโฟน ในยุคดิจิทัลให้รู้เท่าทันเทคโนโลยี ไปพร้อมๆ กับการใช้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม
ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
วันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

Read more

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน …

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน
กศน.ตำบลป่าซาง จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน ขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในสิทธิ หน้าที่ของตนเองและภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ หน้าที่ของตนเอง

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย
เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักใช้สิทธิหน้าที่ของตนเองและภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ
เป้าหมาย

เชิงปริมาณ
ประชาชนตำบลป่าซาง รวม 40 คน
เชิงคุณภาพ
ประชาชนทั่วไปในตำบลป่าซางที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 มีความรู้และความเข้าใจในระบบประชาธิปไตย
5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
วันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ กศน.ตำบลป่าซาง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

Read more

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง …

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กศน.ตำบลป่าซางจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อกระตุ้น ปลูกฝังและให้ความรู้ กับประชาชน ให้สามารถน้อมนำแนวพระราชดำรัส “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ไปใช้ในการดำเนินชีวิตให้เป็นปกติสุข ไม่ตกเป็นทาสของ ความฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย มุ่งหวังให้ประชาชนมีความสามารถในการวิเคราะห์ตนเอง แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง และสามารถพึ่งตนเองได้ในที่สุด
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนตำบลป่าซางที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะกระบวนการคิดตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้ประชาชนตำบลป่าซางผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ ทฤษฎีใหม่ ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมอยู่ภายใต้ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผลการมีภูมิคุ้มกันที่ดี
เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ ประชาชนตำบลป่าซาง จำนวน 20 คน
ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
ณ กศน.ตำบลป่าซาง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะยา

Read more

การทำกระเป๋าสตางส์ผ้าด้นมือ …

การทำกระเป๋าสตางส์ผ้าด้นมือ
กศน.ตำบลป่าซางดำเนินกิจกรรมการจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการทำกระเป๋าสตางส์ผ้าด้นมือ หลักสูตร 10 ชั่วโมง ให้กับประชาชน ตำบลป่าซาง อำเภออกคำใต้ จังหวัดพะเยา ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ในระหว่างวันที่ 15-18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. เรียนวันละ 3 ชั่วโมง มีผู้เรียน จำนวน 6 คน ชาย – คน หญิง 6 คน ดังรายชื่อที่แนบโดยมี นางถนอมศรี คามะดา เป็นวิทยากรให้ความรู้

Read more

ขนมไทย …

ขนมไทย
กศน.ตำบลป่าซางดำเนินกิจกรรมโครงการการจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการทำขนมไทย หลักสูตร 10 ชั่วโมง ให้กับประชาชน ตำบลป่าซาง อำเภออกคำใต้ จังหวัดพะเยา ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ในระหว่างวันที่ 15-18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. เรียนวันละ 3 ชั่วโมง มีผู้เรียน จำนวน 6 คน ชาย – คน หญิง 6 คน ดังรายชื่อที่แนบโดยมี นางพยอม นันตา เป็นวิทยากรให้ความรู้

Read more

นายมงคล แก้วเทพ …

นายมงคล แก้วเทพ หัวหน้า กศน.ตำบลป่าซาง ร่วมกิจกรรมโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการปฎิบัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2561 ณ ห้องพรนภา โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ในการนี้นางพรรณี ใหม่ประสิทธิกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเย ร่วมในพิธีเปิด วิทยากรโดย นางอัญชลี ธรรมะวิธีกุล ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ โดยมีบุคลากรเข้าร่วม 23 คน

Read more

โครงการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ

กศน.ตำบลป่าซางจัดกิจกรรมโครงการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กศน.ตำบลป่าซาง

Read more

คณะกรรมการระดับตำบลตามโครงการไทยนิยม ยั้งยืน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายมงคล. แก้วเทพ หัวหน้า กศน.ตำบลป่าซาง ร่วมเป็นคณะกรรมการระดับตำบลตามโครงการไทยนิยม ยั้งยืน

Read more

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมระดับตำบลตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นายมงคล แก้วเทพ หัวหน้า กศน.ตำบลป่าซางร่วมการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมระดับตำบลตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

Read more

ตอนนี้ …

ตอนนี้ กศน.ตำบลป่าซางจัดทำเพจสินค้าชุมชนตำบลป่าซางสนใจดูได้ที่
ร้านค้าออนไลน์ของตำบลป่าซางครับเข้ามาไลท์กันหน่อยนะครับ
https://www.facebook.com/pasangproduct

Read more