การศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียน

กศน.ตำบลป่าซางจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนหลักสูตรการทำขนมไทยโบราณ จำนวน 35 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 15-22 พฤษภาคม 2562
สถานที่จัด ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา