กศน.ตำบลป่าซางดำเนินการโครงการจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง …

กศน.ตำบลป่าซางดำเนินการโครงการจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เทคนิคการปลูกพืชผสมผสานสร้างรายได้ ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 4 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา