กิจกรรมหลักสูตรระยะสั้น

กศน.ตำบลป่าซาง ดำเนินการกิจกรรมหลักสูตรระยะสั้นวิชาการทำพวงกุญแจผ้า หลักสูตร 10 ชั่วโมง ในระหว่างวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา มีผู้เรียนจำนวน 6 คน วิทยากรโดย นางกวี อินต๊ะสาร

Read more

การศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตรการทำแคบหมู

ตำบลป่าซางดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตรการทำแคบหมู จำนวน 10 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 สถานที่จัด ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 6 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

Read more

การศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ

ตำบลป่าซางดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตรการทำแคบหมู จำนวน 10 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 สถานที่จัด ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 6 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

Read more

การศึกษาต่อเนื่อง กลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำแคบหมู

วันที่ 14-15 มิถุนายน 2562 กศน.ตำบลป่าซางจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง กลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำแคลหมู จำนวน 10 ชั่วโมง ณ กศน.ตำบลป่าซาง

Read more

การศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ

วันที่ 29-30 เมษายน 2562 กศน.ตำบลป่าซางดำเนินการกิจกรรม การศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำขนมไทย จำนวน 10 ชั่วโมง ณ กศน.ตำบลป่าซาง มีผู้เรียนจำนวน 7 คน

Read more

การศึกษาต่อเนื่องกลุ่มสนใจ

วันที่ 28 มกราคม 2562 กศน.ตำบลป่าซางจัดการศึกษาต่อเนื่องกลุ่มสนใจหลักสูตรการทำแคบหมูจำนวน 10 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2562 มีผู้สนใจเข้าเรียนจำนวน 6 คน ในการนี้นายถนอม โยวัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอกคำใต้มานิเทศให้กำลังใจแก่ผู้เรียน ณ กศน.ตำบลป่าซาง

Read more

กศน.ตำบลป่าซางจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องกลุ่มสนใจการทำขนมไทยระหว่างวันที่ …

กศน.ตำบลป่าซางจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องกลุ่มสนใจการทำขนมไทยระหว่างวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 6 มีประชาชนเข้าร่วม 6 คน

Read more

กศน.ตำบลป่าซางดำเนินกิจกรรมโครงการการศึกษาต่อเนื่องกลุ่มสนใจ …

กศน.ตำบลป่าซางดำเนินกิจกรรมโครงการการศึกษาต่อเนื่องกลุ่มสนใจ การทำขนมไทย หลักสูตร 10 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2561 ณ กศน.ตำบลป่าซาง มีประชาชนเข้าร่วม 6 คน

Read more

กลุ่มสนใจวิชาการทำขนมไทย

กศน.ตำบลป่าซาง จัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจวิชาการทำขนมไทย หลักสูตร 10 ชั่วโมง ให้กับประชาชนตำบลป่าซาง อำเภออกคำใต้ จังหวัดพะเยา ณ กศน.ตำบล ป่าซาง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ในระหว่างวันที่ 28-31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เรียนวันละ 3 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 09.00 น - 12.00 รวมจำนวนวันที่เปิดสอน 4 วัน มีผู้เรียนจำนวน 6 คน ชาย - คน หญิง 6 คน โดยมี นางพยอม นันตา เป็นวิทยากรให้ความรู้

Read more