การทำกระเป๋าเป้ผ้าด้นมือ

กศน.ตำบลป่าซางจัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น  วิชา การทำกระเป๋าเป้ผ้าด้นมือ หลักสูตร 35 ชั่วโมง ให้กับประชาชนตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้  ณ  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรียน วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เว้นวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น.   มีผู้เรียน 15 คน โดยมี   นางสาวลาพัตร์ ไชยทิศ   เป็นวิทยากร

Read more

การศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียน

กศน.ตำบลป่าซางจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนหลักสูตรการทำขนมไทยโบราณ จำนวน 35 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 15-22 พฤษภาคม 2562 สถานที่จัด ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

Read more

การศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ

กศน.ตำบลป่าซาง จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรการทำขนมไทยโบราณ จำนวน 35 ชั่วโมง ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 10 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

Read more

กศน.ตำบลป่าซางจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องชั้นเรียนวิชาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยระหว่างวันที่ …

กศน.ตำบลป่าซางจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องชั้นเรียนวิชาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยระหว่างวันที่ 20-28 กรกฎาคม 2561 ณ กศน.ตำบลป่าซาง มีประชาชนเข้าร่วม 15 คน

Read more

การศึกษาต่อเนื่องรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย กศน.ตำบลป่าซางจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย หลักสูตร 40 ชั่วโมง ให้กับประชาชน ตำบลป่าซาง อำเภออกคำใต้ จังหวัดพะเยา ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ในระหว่างวันที่ 2-10 มีนาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. เรียนวันละ 5 ชั่วโมง มีผู้เรียน จำนวน 17 คน ชาย - คน หญิง 17 คน ดังรายชื่อที่แนบโดยมี นางพยอม นันตา เป็นวิทยากรให้ความรู้

Read more

กศน.ตำบลป่าซาง จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ วิชาการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารเบื้องต้น

กศน.ตำบลป่าซาง จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ วิชาการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารเบื้องต้น read more

Read more

ตำบลป่าซางจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ วิชาช่างปูนเบื้องต้น หลักสูตร 40 ชั่วโมง

กศน.ตำบลป่าซางจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ วิชาช่างปูนเบื้องต้น หลักสูตร 40 ชั่วโมง read more

Read more

การศึกษาต่อเนื่องรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพการสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก. 40 ชั่วโมง

กศน.ตำบลป่าซางจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพการสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก. 40 ชั่วโมง จำนวน 2 กลุ่ม ระหว่างวันที่ 25 มิย 59 – 3 กค 59 ณ กศน.ตำบลป่าซางและอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6

Read more