โครงการส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

กศน.ตำบลป่าซางดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน จำนวน 6 ชั่วโมง วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 สถานที่จัด ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 6 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา