ประชุมจัดทำคัดเลือกบัตรข้อสอบ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

วันที่ 10-14 มิถุนายน 2562 นายมงคล แก้วเทพ หัวหน้า กศน.ตำบลป่าซาง ร่วมประชุมจัดทำคัดเลือกบัตรข้อสอบ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1/2562 ณ ห้องกรกนก โรงแรมเอเซียลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง