โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

กศน.ตำบลป่าซาง จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม 45 คน