กิจกรรมสอนการใช้. Smart phone. เบื้องต้น แก่ผู้สูงอายุ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 กศน.ตำบลป่าซางโดยนายมงคล แก้วเเทพ หัวหน้า กศน.ตำบลป่าซาง ร่วมจัดกิจกรรมสอนการใช้. Smart phone. เบื้องต้น แก่ผู้สูงอายุ ณ รร.ผู้สูงอายุวัดดอนต้น ตำบลป่าซาง