การศึกษาต่อเนื่องรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย
กศน.ตำบลป่าซางจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย หลักสูตร 40 ชั่วโมง ให้กับประชาชน ตำบลป่าซาง อำเภออกคำใต้ จังหวัดพะเยา ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ในระหว่างวันที่ 2-10 มีนาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. เรียนวันละ 5 ชั่วโมง มีผู้เรียน จำนวน 17 คน ชาย – คน หญิง 17 คน ดังรายชื่อที่แนบโดยมี นางพยอม นันตา เป็นวิทยากรให้ความรู้