การศึกษาพื้นฐาน

View All

โครงการค่ายกศน.ใฝ่ค่านิยม 12 ประการ

โครงการค่ายกศน.ใฝ่ค่านิยม 12 ป …

สอนเสริมภาษาไทย

การศึกษาต่อเนื่อง

กศน.อำเภอดอกคำใต้ดำเนินการโครงการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย …

กศน.อำเภอดอกคำใต้ดำเนินการโครงการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2561 โดยมีนายนายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด ในการนี้นายถนอม โยวัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอกคำใต้
กล่าวรายงานถึงที่มา วัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมี ผู้บริหาร ครู และบุคลากร กศน.อำเภอดอกคำใต้เข้าร่วมจำนวน 23 คน ทีมวิทยากรโดย ดีแท็คเน็ตอาสาภาคเหนือ และ กศน.จังหวัดเชียงราย ณ โรงแรมเคเอ็มกว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

จุลสารประจำเดือนธันวาคม …

กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย …