ตำบลสว่างอารมณ์ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ห่างจากตัวอำเภอดอกคำใต้ประมาณ 6 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดพะเยา ประมาณ 22 กิโลเมตร มีเขตปกครอง 8 หมู่บ้าน

ทิศเหนือ : ติดตำบลแม่อิง อำเภอภูกมยาว, ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ทิศตะวันออก : ติดตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ทิศใต้ : ติดตำบลดอนศรีชุม ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ทิศตะวันตก : ติดตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง, ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพเยา

ตำบลสว่างอารมณ์มีเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ 300 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศตำบลสว่างอารมณ์เป็นพื้นที่ราบลุ่ม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำการเกษตร ในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำท่วมขัง และมีลำน้ำสำคัญ คือ ลำน้ำร่องช้าง

 

ข้อมูลครัวเรือนและประชากรตำบลสว่างอารมณ์

 

หมู่ที่ บ้าน ครัวเรือน ประชากร รวม ประธานชุมชน
ชาย หญิง
1 ร่องจว้า 179 373 380 753  นายโยธิน    ฟองวาริน
2 บุญโยชน์ 112 156 180 336  นายมนูญ    หนักตื้อ
3 ศรีชุม 115 155 191 346  นายมณี      นันตาลิต
4 สานไซงาม 211 372 421 793  นางลัดดาวัน  ทองดี
5 สว่างอารมณ์ 207 390 446 836  นายจันทร์   ฟักเขียว
6 สันติพงษ์ 168 291 320 611  นายคำ       ศรีชัย
7 สว่างไซงาม 117 218 231 449  นายอุดม     นันต๊ะ
8 ดอนศรีชุม 138 202 232 434  นางบัวผิน   กองมงคล
รวม 1,247 2,157 2,401 4,558  

 

No Responses

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *