ข่าวสาร กศน.อำเภอดอกคำใต้

กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย …

Untitled post

กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย …

กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย …

วันที่ 16 มิถุนายน …

วันที่ 31 มกราคม 2562 …

กศน.ตำบลสว่างอารมณ์

กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย …

กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน.ตำบลคือเวียง จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำแคบหมู ระหว่างวันที่ 19​ – 20​ มิถุนายน 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1

Untitled post

กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย …

กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย …

วันที่ 16 มิถุนายน …

การศึกษาต่อเนื่อง

กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย …

กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน.ตำบลคือเวียง จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำแคบหมู ระหว่างวันที่ 19​ – 20​ มิถุนายน 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1

Untitled post

กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย …