คณะกรรมการ กศน.ตำบลสว่างอารมณ์์

คณะกรรมการ กศน.ตำบลสว่างอารมณ์

 

 1. นายธีระพล พรหมเสน            ประธาน
 2. นายณรงค์ ฟองคำ               รองปราน
 3. พระครูกัลยาโณภาส กรรมการ
 4. นายวิทยา วงศ์มา                กรรมการ
 5. นายโยธิน ฟองวาริน                        กรรมการ
 6. นายมนูญ หนักตื้อ               กรรมการ
 7. นายมณี นันตาลิต             กรรมการ
 8. นายจันทร์ ฟักเขียว              กรรมการ
 9. นางลัดดาวัน ทองดี                 กรรมการ
 10. นายคำ ศรีชัย                 กรรมการ
 11. นายอุดม นันต๊ะ                 กรรมการ
 12. นางบัวผิน กองมงคล                        กรรมการ

13. นายธีราภิวัฒน์      เบิกบาน              กรรมการ/เลขานุการ

คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน.ตำบลสว่างอารมณ์

 

 1. นายอุดม นันต๊ะ                 ประธาน
 2. นายคำ ต๊ะวงค์                รองประธาน
 3. นางจันทร์หอม ตันหยี                 เหรัญญิก
 4. นางบัวผัด ต๊ะวงค์                กรรมการ
 5. นางยุพา บำรุงวงค์             กรรมการ
 6. นางกมล นันถา                 กรรมการ
 7. นายจำปลา สุนสะดี               กรรมการ
 8. นางเพ็ญจันทร์ ฟองจันทร์           กรรมการ
 9. นางอมรา ลือเรือง               กรรมการ
 10. นางฐิติมา บำรุงผล              กรรมการ
 11. นางสมพร ใจบุญ                 กรรมการ/เลขานุการ

 

อาสาสมัครนักศึกษา กศน.ตำบลสว่างอารมณ์

 

นายนิธิศ             ฟองวารินทร์         ประธาน

นางอำพร                        นนท์ศรี               เลขานุการ

นางกีรตา             จิตดา                 ผู้ช่วยเลขานุการ

นายคมสันต์         บำรุงผล              กิจกรรมนักศึกษา

นางลลิตา                        ต๊ะใจ                  การเงินและบัญชี

นางนิตยา                        นามวงค์              ประชาสัมพันธ์

นางนงนุช                        จันทรวิทุร            ปฏิคม

นางอัมรา                        ปันวิยะ               กรรมการ

นายแมนรัตน์        คิมหันตา             กรรมการ

นายสายนต์          นันต๊ะ                 กรรมการ

นายธีระพล          พรหมเสน            กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านวิชาการ

นายวันชัย            เสมอใจ               กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริหารจัดการ

นายธีราภิวัฒน์      เบิกบาน              ครูที่ปรึกษา

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *