วันที่ 26 มิถุนายน 2567 นายถนอม โยวัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอกคำใต้ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอกคำใต้ มอบหมายให้ คณะครูและบุคลากร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอกคำใต้ จัดกิจกรรม โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก (26มิถุนายน) ประจำปี […]