โครงสร้างหลักสูตร
ปฎิทินการศึกษา
แหล่งเรียนรู้
สมัครเรียนออนไลน์

บุคลากร ศกร.ระดับตำบลบ้านถ้ำ

นายถนอม โยวัง

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอกคำใต้
         ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอกคำใต้

นางสนธยา กาศสนุก

ครู อาสาสมัคร

นางสาวละอองดาว วรรณสมพร

ครู กศน.ตำบล

เรียนดีมีความสุข

ศกร.ระดับตำบลบ้านถ้ำ