โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวัน …

โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวัน
วันที่ 13 สิงหาคม 2560
ณ กศน.ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

Read More

วันที่ 6 สิงหาคม 2560 …

วันที่ 6 สิงหาคม 2560 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวัน ณ. กศน.ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

Read More

การศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ …

การศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ การทำดอกไม้จันทน์ หลักสูตร 6 ชั่วโมง ให้กับประชาชน ตำบลบุญเกิด
อำเภออกคำใต้ จังหวัดพะเยา

Read More

การศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ …

การศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ การทำดอกไม้จันทน์ หลักสูตร 6 ชั่วโมง ให้กับประชาชน ตำบลบุญเกิด
อำเภออกคำใต้ จังหวัดพะเยา

Read More

การศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ …

การศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ การทำดอกไม้จันทน์ หลักสูตร 6 ชั่วโมง ให้กับประชาชน ตำบลบุญเกิด อำเภออกคำใต้ จังหวัดพะเยา

Read More