ข่าว กศน.อำเภอดอกคำใต้

View All

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 …

กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย …

Untitled post

กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย …

กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย …

วันที่ 16 มิถุนายน …

กศน.ตำบลบุญเกิด

View All

โครงการส่งเสริมความจงรักภักดีต่อชาติ …

โครงการส่งเสริมความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
15 สิงหาคม 2560
ณ กศน.ตำบลบุญเกิด ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

การศึกษาต่อเนื่อง

กศน.ตำบลบุญเกิด รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2562

กศน.ตำบลบุญเกิด รับสมัครนักศึก …

ทดสอบ1

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 …