ข่าว กศน.อำเภอดอกคำใต้

View All

วันที่ 31 มกราคม 2562 …

วันที่31มกราคม2562 …

วันที่ 31 มกราคม 2562 …

วันที่ 31 มกราคม 2562 …

วันที่ 31 มกราคม 2562 …

สรุปผลการดำเนินงาน …

กศน.ตำบลบุญเกิด

View All

โครงการส่งเสริมความจงรักภักดีต่อชาติ …

โครงการส่งเสริมความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
15 สิงหาคม 2560
ณ กศน.ตำบลบุญเกิด ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

การศึกษาต่อเนื่อง

วันที่ 31 มกราคม 2562 …

วันที่ 31 มกราคม 2562 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน.ตำบลบ้านปิน จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาวะอนามัยในชุมชนตำบลบ้านปิน ณ.อาคารเอนกประสงค์ ม.3 ตำบลบ้านปิน มีผู้เข้าร่วม 25 คน

วันที่31มกราคม2562 …

วันที่ 31 มกราคม 2562 …