กิจกรรมฝึกปฏิบัติการวางแผนการพัฒนากศน.

29 พ.ค.2560 กิจกรรมฝึกปฏิบัติการวางแผนการพัฒนากศน. เชิงรุกโดย นางพิมพา หาญวัฒนะชัยศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

Read More