ข่าวสาร กศน. อำเภอดอกคำใต้

View All

วันที่ 31 มกราคม 2562 …

วันที่31มกราคม2562 …

วันที่ 31 มกราคม 2562 …

วันที่ 31 มกราคม 2562 …

วันที่ 31 มกราคม 2562 …

วันที่ 30 มกราคม 2562 …

การศึกษาพื้นฐาน

View All

โครงการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ

โครงการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ

การศึกษาต่อเนื่อง

วันที่ 31 มกราคม 2562 …

วันที่ 31 มกราคม 2562 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน.ตำบลบ้านปิน จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาวะอนามัยในชุมชนตำบลบ้านปิน ณ.อาคารเอนกประสงค์ ม.3 ตำบลบ้านปิน มีผู้เข้าร่วม 25 คน

วันที่31มกราคม2562 …

วันที่ 31 มกราคม 2562 …