ข่าวสาร กศน.อำเภอดอกคำใต้

วันที่ 8 พฤศจิกายน …

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 …

กศน.อำเภอดอกคำใต้ …

กศน.อำเภอดอกคำใต้ …

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 …

กศน.ตำบลสว่างอารมณ์

วันที่ 8 พฤศจิกายน …

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นายถนอม โยวัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอกคำใต้ร่วมต้อนรับและรับฟังนโยบายจากนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ณ หอประชุมอำเภอดอกคำใต้

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 …

กศน.อำเภอดอกคำใต้ …

กศน.อำเภอดอกคำใต้ …

การศึกษาต่อเนื่อง

วันที่ 8 พฤศจิกายน …

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นายถนอม โยวัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอกคำใต้ร่วมต้อนรับและรับฟังนโยบายจากนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ณ หอประชุมอำเภอดอกคำใต้

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 …

กศน.อำเภอดอกคำใต้ …