วิชาชีพระยะสั้น:: การทำบายศรี

IMG_8054

วิชาชีพระยะสั้น 30 ชั่วโมง หลักสูตรการทำบายศรี วิทยากรโดย พระเสน่ห์ จำปา วันที่ 31 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2554 ณ กศน. ตำบลป่าซาง ผู้เข้าร่วม 20 คน
ภาพกิจกรรม

ใส่ความเห็น