วิชาชีพระยะสั้น:: การทำบายศรี

IMG_8054

วิชาชีพระยะสั้น 30 ชั่วโมง หลักสูตรการทำบายศรี วิทยากรโดย พระเสน่ห์ จำปา วันที่ 31 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2554 ณ กศน. ตำบลป่าซาง ผู้เข้าร่วม 20 คน
ภาพกิจกรรม

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>