ข่าวสาร กศน.อำเภอดอกคำใต้

ตำบลบ้านปินจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง …

กศน. …

กศน.ตำบลหนองหล่ม …

กศน.ตำบลห้วยลาน

ตำบลบ้านปินจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง …

ตำบลบ้านปินจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง กลุ่มสนใจ หลักสูตรการถักผ้าพันคอจากไหมพรม หลักสูตร 10 ชั่วโมง
ในระหว่างวันที่ 16 – 19 ก.พ.2561 ณ.อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านปิน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 6 คน

กศน. …

กศน.ตำบลหนองหล่ม …

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตำบลบ้านปินจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง …

ตำบลบ้านปินจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง กลุ่มสนใจ หลักสูตรการถักผ้าพันคอจากไหมพรม หลักสูตร 10 ชั่วโมง
ในระหว่างวันที่ 16 – 19 ก.พ.2561 ณ.อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านปิน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 6 คน

กศน. …

การศึกษาต่อเนื่อง

ตำบลบ้านปินจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง …

ตำบลบ้านปินจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง กลุ่มสนใจ หลักสูตรการถักผ้าพันคอจากไหมพรม หลักสูตร 10 ชั่วโมง
ในระหว่างวันที่ 16 – 19 ก.พ.2561 ณ.อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านปิน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 6 คน

กศน. …