ข่าวสาร กศน.อำเภอดอกคำใต้

View All

วันที่. 3. พ.ย. 2560. …

กศน.อำเภอดอกคำใต้ …

นายถนอม โยวัง …

วันที่ 13 ตุลาคม 2560 …

กศน.อำเภอดอกคำใต้ …

กศน.อำเภอดอกคำใต้ …

การศึกษาต่อเนื่อง

วันที่. 3. พ.ย. 2560. …

วันที่. 3. พ.ย. 2560. กศน.อำเภอดอกคำใต้จัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต. ณ. กศน.อำเภอขุนตาล. จังหวัดเชียงราย

กศน.อำเภอดอกคำใต้ …

นายถนอม โยวัง …