ข่าวสาร กศน.อำเภอดอกคำใต้

การศึกษาต่อเนื่อง

วันที่ 20 พฤศจิกายน …

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นายถนอม โยวัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอกคำใต้เป็นประธานโครงการปฐมนิเทศ นักศึกษา กศน.อำเภอดอกคำใต้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมอำเภอดอกคำใต้

วันที่ 8 พฤศจิกายน …

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 …